Nepřehlédněte
Kategorie: 1. třída

1. EPOCHA ČESKÉHO JAZYKA, OHLÉDNUTÍ

1. EPOCHA ČESKÉHO JAZYKA, OHLÉDNUTÍInformace pro rodiče

Ohlédnutí za 1.epochou Čj

 

Tím, že dětem v procesu učení psaní a čtení pomůžeme zapojit celého člověka (všechny 3 schopnosti lidské duše – myšlení (+ všechny smysly), cítění i vůli), budou děti navždy při psaní a čtení aktivně přítomni celou svou bytostí (nejen hlavou, ale hlouběji, živěji, umělečtěji, nebudou „duchem nepřítomni”).

 

Co jsme se naučili?

 

epocha písmenek: naučili jsme se písmenka: L (loď), T (táta), V (veverka), K (kovář), M (Med), H (hrad), F (fujavice), Z (zmije), Ž (Žofie)

 

Všechna písmenka jsme zvládli v této epoše za 4 týdny.

 

Učení písmenek probíhalo ve 3 krocích:

1) příběh k písmenku + básnička vystihující kvalitu hlásky

2) obrázek „dárce“ písmene (loď, veverka, kovář,… ) + vyvození písmene z obrázku  

3) procvičování písmena

 

Jak při učení písmenek zapojujeme celé své „já“?

(ruce, nohy, všechny smysly, svůj cit, důvtip, humor…)   

- modelujeme písmenka z vosku

- píšeme sousedovi na záda

- tvoříme písmena z přírodnin (kaštanů, žaludů, knoflíků...) 

- vytváříme písmenka svými prsty (V, L,...) – prstová abeceda

- hledáme slova začínající na písmenko (K, M,...)

- hledáme písmenka (K, M,…) ve jménech, zvířatech, dnech v týdnu

- říkáme si jazykolamy

- píšeme křídou na tabuli i na tabulky

- vysvětlujeme si význam jednotlivých slov – žáci sami

- píšeme voskovkou, křídou – rukama i nohama

atd. všelijak, abychom to nedělali standardně (= automaticky), ale nestanardně (= u čeho musíme být plně soustředěni, duševně plně „při tom“, do čeho zapojíme celé své „já“)

  • První 4 písmena jsme si vymodelovali z těsta – lineckého, a snědli
  • Následujících 5 písmen (všech 9) jsme si namalovali polevou na perníčky – upečené od přítelkyně školy, a s chutí snědli  

 

průpovědi – stejné jako v září  + abeceda to je věda…, básničky k písmenům…

Pravidla socializace: chováme se ohleduplně k místu spolužáků – co není moje, nemohu si brát bez ptaní. Neubližujeme si. Vulgární slova nepoužíváme. Potřebuji na WC, mám žízeň, „řeč rukou“ (gesta) – stoupněte si, sedněte si, gesto ticha, ztišení… stále máme na čem pracovat

 

písničky s pohybem – Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát, Holka modrooká, Já jsem muzikant

kruhové – levá pravá, levá pravá, dopředu i nazpátek…orientace na těle-levá, pravá

rytmika – opakování rytmu – plesk, dup... různé variace: slabikování slov, vytleskávání + vytleskávání dnů v týdnu. Začínáme měsíce v roce

prstové hry –Všechny moje prsty…, Myši mají tlapičky, děti mají ručičky…, Pojmenování prstů…procvičování prstů

smyslový rozvoj: modelování voskem, kreslení písmen sousedovi na záda, chození s pytlíčky na hlavě (smysl pro rovnováhu)...

 

malování akvarelem: barevné příběhy jednotlivých barev... štětec, papír a voda jsou tři kamarádi… Žlutá barva má mnoho tónů, může pohladit a zahřát, ale můžeme ji číst i negativně – žlutá závistí, žárlivostí, nemocí…zážitek: jednotlivých barev na papíře...

výtvarná výchova: sluneční štít, moje rodina, tisk špuntem, podzimní drak

ruční práce stříhání, lepení, základy šití, výroba vlastní peněženky

 

výstavy: náš hrad a jeho obyvatelé, sluneční štít, strom podzimu, kaštany na šňůrce – chodba školy, třída

vyprávění: denně mají děti možnost vyprávět své zážitky na různá témata + ohlédnutí za předchozím dnem – co jsem včera prožil. Každý pátek děti vyprávějí pohádku paní učitelce - postupně navazují tak, jak se hlásí, dokud samy nepřeříkají celou pohádku… Některé pohádky dramatizujeme = zahrají si ji, jako divadlo

 

pohádky:1. Dvanáctihlavý drak – K.J.Erben, 2. Řemeslo má zlaté dno – Božena Němcová, 3. Dlouhý, Široký a bystrozraký, 4. O Červené Karkulce. V první třídě se vyprávějí pohádky, aby dětem pomáhaly upevňovat důvěru v život a uvědomit si sílu dobra a zla. Každé pondělí je nová – na tabuli zobrazená + postupně následující den přibývají detaily v obrázku.

 

příprava na matematiku: práce s rýžovými pytlíky, číselná řado do 20-ti tam a zpět. Prokládáme – každý druhý(3., 4.,…) řekne slovo na L, V, T,…

 

 

Pozor!!!: na počítačovou gramotnost, je pro vás jistě důležité, aby děti zvládly práci na tabletu a mobilu. ALE!!! Je důležité naučit je, že se tyto přístroje dají vypnout + čas strávený s těmi, které máme rádi je mnohem důležitější a krásnější…

 

Úkoly:

  • Pro každé dítě: znát den, měsíc a rok narození + adresu bydliště
  • Umět pojmenovat dny v týdnu. Co bylo včera, co bude zítra…
  • Prosím o spolupráci: Pokud mám chuť na svačinu spolužáka!!!musím se zeptat!!! „Můžu ochutnat?“ = Respektuji, že všechny věci mi nejsou dostupné.
  • Už jsem školák, dodržuji pravidla: zdravím, poděkuji, používám slušná slova, učím se požádat o pomoc, učím se pomoc nabídnout, počkám až na mě přijde řada…
  • Když ruce pracují, ústa mlčí. Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka. Udržuji kolem sebe pořádek, po práci si uklidím.

 

Inspirace:

Můžete si vyzkoušet společně kreslit nohama, pastelka mezi palec a ukazovák nohy. Levou nohou přišlápnout papír a pravou psát, bez ohledu na to, jestli jsem pravák. Můžete si psát písmena na záda navzájem – velmi oblíbené. Vzkaz napsaný na záda má velkou váhu. Vymýšlet na určité písmeno zvíře, věc, ovoce, jméno…Zahrát si doma hru Kuba řekl.

 

Děkuji za spolupráci. Jarmila Prášková

 

ČEKÁ NÁS EPOCHA MATEMATIKY: 4 týdny

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
12.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
26.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru