Nepřehlédněte
Kategorie: 1. třída

OHLÉDNUTÍ ZA 2. EPOCHOU MATEMATIKY

OHLÉDNUTÍ ZA 2. EPOCHOU MATEMATIKY

OHLÉDNUTÍ ZA 2. EPOCHOU MATEMATIKY

 

Od celku k částem

Ve waldorfském vyučování vždy vycházíme z celku, protože celek je realita. Postupujeme NÁSLEDNĚ od celku k částem. V každém w. vyučování seznámíme děti nejprve s celkem (celým „živoucím organismem“), a pak jej začneme případně „pitvat“, analyzovat, zkoumat, zabývat se jednotlivostmi. 

V matematice ve WŠ začínáme analytickým způsobem počítání (10 = 5 + 5, 3 + 7…), syntetický způsob (5 + 5 = 10) zavádíme až mnohem později.  

Proč? Analytický způsob probouzí živější, svobodnější myšlení. Syntetický způsob umí každá kalkulačka, analytický způsob je svobodnější, tvořivější a tím i lidštější (děti mohou vytvořit nespočet možností řešení).  

např. 10 = 1+9   ale i 2+8, 3+7, 4+8, 5+5, 8+4, 7+3, 8+2, 9+1

a také 20-10, 19-9, 18-8 ........    

děti objevují kvality čísel a zákonitosti mezi nimi.  Je to jako s hláskami, každé číslo je jako bytost, která s ostatními tvoří nějaké společenství, se svými specifickými vztahy, zákonitostmi... Matematika by měla být pro děti dobrodružstvím, objevováním ... To je to, co dokáže člověk. Aby se člověk zabýval jen tím, co dokáže každý stroj, počítač, kalkulačka, to by bylo málo...

Od reality k abstrakci

S dětmi vždy vycházíme z reality – z toho, co běžně znají z domova atd. Počítání jablíček, oříšků, koláčků, ... každodenní mé počítání dětí v zástupu (2,4,6...), maminčino spravedlivé rozdělování bonbónů mezi děti...  

 

Děti SAMY dojdou k okamžiku, kdy přestanou potřebovat skutečné počítání, počítání na prstech, protože si ho dokáží představit (obraz oříšků ve své hlavě). Představa jim stačí, nemusí už časem vyndávat skutečné oříšky... Děti SAMY si určují, do jaké míry ještě potřebují příklad zrealizovat - např. jim stačí si příklad (oříšky) nakreslit (a na papíře je skutečně spočítat).

počítání skutečných oříšků --> počítání nakreslených oříšků --> počítání prstů (které nahrazují oříšky) či např. na počítadle --> abstraktní počítání  

Tento proces od reality k abstrakci je individuální a musí si ho prodělat každý sám. Není možné ho přeskočit nebo jakkoli urychlovat. To by byl začátek toho, že děti „nechápou“ a nemají rádi matematiku.  Ztratily by kontakt s realitou.  

 

 

SKŘÍTKOVÉ NA MATEMATIKU:

jsou to 4 početní bratři. Každý z nich představuje jeden lidský temperament.

Sčítálek (země, flegmatik) – má rád zelenou barvu, je to zahradník, má zahrádku, na které pěstuje dobroty k jídlu, je pilný a pracovitý, dobrák, trochu při těle, rád jí a vždy poděkuje za dobré jídlo, po jídle si zdřímne, spokojený, nenáročný, klidný, pomalý, ale pečlivý, nerad se nechává rušit, ale nerozčiluje se... 

Odčítálek (voda, melancholik) – bydlí v chaloupce v hustém lese, u potůčku, má rád modrou barvu, je štíhlý, dlouhý, často je vážný (přemýšlí, dumá), trochu samotář (ale občas na návštěvu zajde), ale na procházky chodí sám, má rád přírodu, rád se zasní, lehne si a pozoruje mraky nebo vodu v potůčku, hladinu jezírka, rád chodí na ryby, chytne 3 ryby, ale je mu jich líto, tak 2 zase pustí (1=3-2), je trochu smolař, často něco ztrácí (uvidí 4 oříšky na keři, utrhne je pro své brášky, ale doma najde jen 1, protože měl děravou kapsu (1=4-3) - rozpláče se (musí zpracovat svou melancholii),  často je smutný, popláče si, něco ho trápí (třeba nespravedlnost), je starostlivý (rád o někoho pečuje, dává ze svého)…  

Násobílek (vítr, sangvinik) – bydlí uprostřed paseky, miluje sluníčko a žlutou barvu, má vše žluté, sluníčko má i stále ve tváři, rád se směje, z ničeho si nic nedělá (!to nevadí!“, „já už nevím“ – zapomíná, „mě je to jedno!“, na nikoho se nezlobí, je hbitý, mrštný, pohyblivý, rychlý, má rychlé nohy, rád skáče přes švihadlo, metá kotrmelce i hvězdy, miluje společnost, návštěvy, miluje výlety a cestování, nikde dlouho nepobude a už jde zase dál,  rád počítá  po 2, ale i po 3, po 4, po 5, miluje násobkové řady,  má rád lidi, rád mluví a vypráví, směje se,  zpívá (tralala..), má vždy dobrou náladu…

Dělínek (oheň, cholerik) - bydlí v chaloupce na lesní pasece, má rád červenou barvu, proto má červenou střechu, červené okenice. Má rád řád a pořádek, vše má v chaloupce přesně na svém místě, srovnané, vyrovnané. Má rád spravedlnost, vše spravedlivě rozděluje, nesnáší, když něco nejde spravedlivě rozdělit (jeho neoblíbená čísla jsou třeba 5, 7, 11, 13..). Brzy vstává a budí své brášky..., má velkou sílu (otvírá všem kompoty,..), někdy je to zlostník (když něco není v pořádku), když ho někdy něco rozzlobí, celý zčervená (oheň ve tváři),  má rád oheň, nemá rád vodu, rád zatápí v peci a peče koláčky a placičky, kterými spravedlivě podělí své brášky, rád roztopí výheň a je kovářem („má kuráž a sílu ukrutnou“), rád poroučí, rád všechno řídí, rozděluje úkoly, organizuje  ... 

 

To je lehký nástin charakteristik každého z nich.

Děti v tomto podání dokáží chápat, že každý z nás je jiný, ale každý je DŮLEŽITÝ.

 

 

CO JSME SE NAUČILI?

 

Průpověď

Kalendář, den, měsíc, roční doba

Promluvení – mluvící kostka – zážitek ze včerejšího dne = ohlédnutí

Protažení

Chvilka s flétnou – rytmické opakování – sluch, nápodobou, jednoduché písničky

Procvičení smyslů – počítání

Sluch, hmat, zrak

Pohybem – skoky

Tleskání

Počítání s rýžovými pytlíčky, nahlas, potichu…

Hlavní část epochy

Pohádka (vždy v pondělí nová)

 

2. Epocha matematiky

 

ÚVOD DO POČTŮ DO 120

 • Shrnutí, co jsme se naučili v předchozí epoše

Pomyslete na rodiče, co se všechno museli naučit, aby rodina dobře žila. K životu jsou potřeba peníze, za ně můžeme koupit..., co potřebuje rodina... Ale nejde koupit všechno co si přejeme. Rodiče musí správně promyslet, co je potřeba… Ten, kdo si to umí správně spočítat, tomu zbyde něco navíc, za to si může koupit něco pro radost sobě nebo někomu.

TAK DŮLEŽITÉ JE UMĚT V ŽIVOTĚ DOBŘE POČÍTAT A MY SE TO ZAČNEME UČIT

 

číselné diktáty - na papír přehnutý na 6 políček jsme psali číselný diktát (do levého dolního rohu napiš pětku atd.) – orientace v ploše (nahoře-dole, vpravo-vlevo), procvičování forem číslic. 

 

Číslice tvořené z vosku, číslice psané voskovkou od největší do nejmenší.

 

Číselné řady

Rozklady čísel

Hra na molekuly

Kreslíme si čísla na záda

Používáme kartičky

Počítali jsme do 110-ti, po desítkách, v pohybu, ústně, postupně

ZNAMÉNKA: + - VĚTŠÍ, MENŠÍ

Kartičky, řady, +, -, pyramidy, větší, menší

Ve 2. epoše jsme poznávali dvojkovou, trojkovou a pětkovou řadu. Pomocí rytmů, dupání, řazení předmětů, skoků žabáků…    

 

 • vyvozování počtu = rozdělování jednoho velkého celku
 • důležité, aby děti poznaly a prožily obě možnosti (kvalitativní i kvantitativní)
 • do 10-ti mají číslice vlastní názvy, následuje skládání dvou čísel
 • odčítání a sčítání – pohyb dětí (molekuly), předmětů, přidávání, ubírání
 • sluchové počítání, hmat, chuť, zrak
 • psaní na záda, číselné diktáty, (číslo o 1 menší, o 2 větší,..)
 • názorné kroky malých početních úkonů (přírodniny, prsty)
 • kaštany, kamínky (ovečky) – názorné počítání
 • počítání do 100
 • na tabuli jsou čísla od 1 – 100 kde je číslo 15…??
 • násobkové řady 2, 3, 5, 10 – ústně + dupání, tleskání, pytlíčky

písničky - Leden je měsíc plný ledu, Foukej, foukej větříčku, Halí, belí…

flétna – notičky H (Honzík), A (Anička), G (Gustík), zatím hrajeme nápodobou

 

pohádky

 • Paní ZIMA     Grimmové
 • Kohoutek Zlatý Hřebínek a čarodějný mlýnek
 • Krejčík hrdina
 • O Koblížkovi + dramatizace

 

ruční práce – základy ručního pletení, výroba jehlic. Návin klubíčka – důležité pro motoriku. Cílem je pouzdro na FLÉTNIČKU. Jakmile bude hotové, mohou si žáci flétničky brát domů

malování - barevné příběhy akvarelem – pruské modré a žluté, jako hvězdné nebe

kreslení - obrázky voskovkami k příběhům a pohádkám, obrázek mého povolání, kreslení rozmazávacími křídami

vyprávění - denně mají děti možnost vyprávět své zážitky na různá témata – co bylo včera, každý pátek děti vyprávějí pohádku paní učitelce a postupně navazují tak, jak se hlásí, dokud samy nepřeříkají celou pohádku, která je každé pondělí nová.

 

 

Stálé úkoly: Využít při povídání si o škole

 • Orientace v čase: ráno, poledne, odpoledne, večer
 • Umět pojmenovat roční doby
 • Umět postupně pojmenovat měsíce v roce (kdy jsou prázdniny, kdy Vánoce, kdo doma slaví narozeniny, který měsíc, kdy zrají jahody…)
 • Prosím o spolupráci při vytyčování základních pravidel slušného chování: nikomu úmyslně neubližuji, co není moje neberu si…
 • Už jsem školák, dodržuji pravidla: zdravím, poděkuji, používám slušná slova, učím se požádat o pomoc, učím se pomoc nabídnout, počkám až na mě přijde řada…
 • Když ruce pracují, ústa mlčí. Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka. Udržuji kolem sebe pořádek, po práci si uklidím.
 • Nehledám chyby na spolužácích, každý má svoji hlavu, a každý zodpovídá za sebe

 

Inspirace:

Můžete si vyzkoušet společně:

 • číselné diktáty -  na papír přehnutý na 6-8 políček psát číselný diktát (do levého dolního rohu napiš pětku atd.), orientace v prostoru: nahoře, dole. Úkoly mohou zadávat i děti vám
 • urči počet aut, stromů…při vycházce
 • stále velmi oblíbené psaní na záda – napiš číslo o 2 větší, menší než 8... Dítě může psát na záda i vám, velmi příjemné
 • hrejte PEXESA všech druhů. Můžete si vyrobit společně svoje pexesa s čísly, písmeny…
 • výborné je hrát karty – sedmu, válku…
 • piškvorky, lodě, doplňovačky, bludiště…
 • řeknu číslo př. 10, které číslo je před ním, které číslo je za ním
 • hody kostkou, nebo dvěma, třemi…určit počet bodů, kdo má víc?, komu padla stejná čísla….
 • Písmo spíše do písku, do mouky… Když na papír, tak pastelkou, voskovkou, křídou… Aby ruka poslouchala, je lepší, když neklouže příliš rychle.

 

 

Děkuji za spolupráci. Jarmila Prášková

 

ČEKÁ NÁS EPOCHA ČESKÉHO JAZYKA: 4 týdny-SOUHLÁSKY

 

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

1.4.
30.4.
Zápis dětí do 1. třídy
St
20.5.
Dopravní výchova pro 3.-5. třídu
Po
22.6.
Dopravní výchova pro 3.-5. třídu
Po-Út
29.-30.6.
Ředitelské volno
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru