Nepřehlédněte
Kategorie: 1. třída

OHLÉDNUTÍ ZA 3. EPOCHOU ČESKÉHO JAZYKA

OHLÉDNUTÍ ZA 3. EPOCHOU ČESKÉHO JAZYKAOHLÉDNUTÍ ZA 3. EPOCHOU ČESKÉHO JAZYKA

Písmenka

souhlásky  B, C, Č, D, Ď, J, Ť, N, Ň, P, CH. Pokračujeme příběhem ke každému písmenku. Každý příběh máme ve třídě nakreslený, aby dětem asocioval písmeno.

 

Písmeno B  (bublina)

Bublina, bublina z mýdla, letí, ač nemá křídla.

Bublina, bublina s duhou – vypustím ještě druhou, třetí a čtvrtou,

Pátou, šestou, ať letí k nebi ptačí cestou…

Písmeno C (tác)

Venca koupil tác, Tác upadl – bác!

Na tácku měl věcí víc, teď na tácku není nic.

 Písmeno Č (či-či)

Či-či, či-či, či-či-čí,

čí jsi kočko kočičí?

Čí jsem? Čí jsem? Aničky!

Ta má ráda kočičky.

Písmeno D (dutina)

Datel to je doktor stromů,

až večer se vrací domů,

dutině svůj domov má,

dobře všechny stromy zná.

Písmeno Ď (ďobá)

Datel ďobá červíky,

pro své malé datlíky.

Písmeno J (ježek)

Je to kulička,

Samá jehlička.

Dupe si k večeři,

Až když se sešeří.

Písmeno Ť (ťak)

Já mám doma budíka,

tik, ťak, tik, ťak,

ale on mi netiká,

tik, ťak, tik, ťak.

Písmeno P (Pepa)

Půjdeme do vody,

to budou závody.

Pepa nás povede,

ten plavat dovede.

Pepa se nedal,

doplaval nejdál.

                                 

Písmeno CH (chobotnice)

Copak je to? Chobotnice.

Chobotnic je v moři více,

Ale jenom tahle malá

Na hladinu vyplavala

 

Písmeno N (nohy)

Nohy, nožky, nožičky,

nejsou na nich botičky,

nejraději naše nožky

běhají v trávě bez ponožky.

 

Písmeno Ň (ňam)

Ňamky, ňam, ňamky, ňam,

copak já si asi dám.

Poprosím maminku

o nějakou ňaminku.

 

 

Co jsme se naučili?

 

3.Epocha českého jazyka

V této epoše jsme pokračovali příběhy o nových písmenkách.

Čekaly nás souhlásky a jejich dárci B (bublina), C (tác), Č (či-či), D (dutina), Ď (ďobá), J (ježek), Ť (tik,ťak), P (Pepa), Ch (chobotnice), N (nohy), Ň (ňam).  Souhlásky vycházejí z objektů, samohlásky z duševních gest.  

 

Tvoření slov

Dopisování slov na tabuli

Zopakovali jsme probraná písmenka z 1. a 2. epochy.

 

Potom jsme přidávali nová písmena.

Vše se do slabik krásně propojovalo v tabulkách – různých, každý den jiných, z písmen, která jsme znali. Takže jsme již nevymýšleli pouze slova na začáteční písmena, ale i na slabiky.

Žáci se brzy zorientovali: 3.řádek a 2.okno DOPLŇ, 4.řádek a 1.okno DOPLŇ……

Střídali se tak u tabule a vyzkoušeli si i roli učitele, kdo správně doplnil, vyvolával dalšího…, a že se snažili.

                      

 

          A

          E

           I

          O

          U

     L

LA

LE

LI

LO

LU

     M

MA

ME

MI

MO

MU

     B

BA

BE

 

 

 

     C

 

 

 

 

 

     P

 

 

 

 

 

     N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Doplňování slova na tabuli začínající na MA, JE…atd., z písmen, která známe.

 

MÁMA              MALÁ               MAJÁK            MALTA             MAKOVICE

 

JENÍK              JEŽEK             JEHLA             JEDNA             JEDLE

atd.

 

 

Opisování textů

 

- známé texty, a přitom v nich hledali různá písmena (např. obtahovali barevně) -  dny v týdnu

- do epochových sešitů jsme si zapsali každé probrané písmeno, vyslabikovali a zapsali nebo nakreslili co na ty slabiky začíná…

 

Rytmické tvoření slov:

 

N (tlesk)  O (tlesk)  H (tlesk)   A (tlesk)

no (dup) ha (dup)

noha (skok)

 

atd. ruka, pusa, čelo, záda, pata ....    (tedy jednoduchá slova z jednoho tematického okruhu)

 

M  (tlesk) Á  (tlesk) M  (tlesk)  A  (tlesk)

MÁ  (dup)    MA  (dup) 

MÁMA  (skok) 

 

Př.:

TÁTU BOLÍ ZUB.

BÁBA LEZE DO BEZU. 

atd.

Vždy z písmen, která známe.

 

 

První čtení 

 

Za výborné považuji, že se děti začínají učit JEN velká tiskací písmena, tj.  spojovat s jednou hláskou jen jeden znak písmene, nikoli hned 4 znaky, jako v klasických školách (malé, velké, psací, tiskací).  Už z malého počtu písmen mohou sestavit slovo (my jsme začínali VLK, OKO, KOLO, .), což je velmi motivační.  Když jsme 2. epochu začali samohláskami, děti opravdu ocenily jejich význam, protože s každou další samohláskou se otvíraly nekonečné možnosti sestavování slov!

 

Zpočátku jsme tato slova jen psali (napiš písmeno, které nám darovala Veverka, Loď, Kovář – VLK)  bez dalšího.  Teprve ve 3. epoše děti začaly samy aktivně vytvářet slova.  

 

Hledali jsme ve třídě slova, která začínají na určité písmeno. Co je žluté, jaký je žák, jaké jsou nůžky, kdo vaří,….ROZVÍJELI JSME SLOVNÍ ZÁSOBU.

Vymýšleli jsme na probraná písmena zvířata, věci, jména, ovoce, zeleninu…

Hrou „Šel Jirka smutný ze školy, on dostal těžké úkoly: vyjmenovat zvířata na …např.na B…žáci dokázali opakovat v řadě i 10 slov.

 

Máme kartičky, na kterých jsem vypsala všechna slova, která umíme přečíst, učíme se zapsat, hrajeme s nimi hry…

 

 

Flétna

probouzení flétny

 

Flétničko maličká,

v tobě je písnička,

já tě teď pohladím,

s láskou tě probudím.

 

Pravá ruka drží dole flétnu,

Levá procvičí prsty:

 

Můj palečku chlapečku, co jsi dneska dělal?                                                                                                             

 S tímhle bratrem pracoval, 

 s tímhle bratrem tancoval, 

 s tímhle bratrem maloval,    

 a s tímhle tím maličkým    

 zpívali jsme písničky.

 

Žáci opakují rytmus podle mě:

Tu, tu, tuuuu

Tu, tuuuu, tu, tu.

 

Pro napodobení prstů použijí oči,

Názvy not přijdou později.

 

Zvládli jsme:

Foukej, foukej větříčku.

Halí, belí.

 

uspávání flétny

 

Flétničko maličká,

dozněla písnička,

tvé tóny teď v srdci mám,

a s láskou tě ukládám.

Kdo dokončí v pracovních činnostech pouzdro na flétničku, může si ji začít nosit domů, ale nesmí si ji zapomínat doma.

          

prstové hry: cvičení prstů pletením a hrou na flétnu  

smyslový rozvoj: modelování voskem, práce s vlnou, skládání z papíru, skákání přes švihadla, skákání přes točící lano (smysl pro pohyb a rovnováhu)

 

ruční práce: vytvoření barevného návrhu na pouzdro na flétnu a pletení pouzdra na flétnu z ručně předené a barvené ovčí vlny. Sešití, dozdobení korálky

 

písničky - Leden je měsíc plný ledu, Malé kotě, Já jsem muzikant, Foukej, foukej větříčku, Halí, belí…

 

básnička – Zacvičím si po ránu, zacvičím si večer. Budu na tom mnohem líp, než kdyby jsem brečel.

Jedno je SLUNCE, jedna je ZEMĚ, obojí spojené, ukryté ve mně. Jeden je OTEC, jedna je MATKA, jedno je DÍTĚ, co otvírá vrátka. Do říše pohádek pozve nás dál.

 

hry PIŠKVORKY – nácvik postřehu, kombinace, respektování soupeře, dovednost prohry i dovednost výhry. V březnu 10.3. proběhne finále pro celou školu.

 

 

POHÁDKY:

 • Kdo je hloupější
 • Jak se Honzík učil latinsky
 • Diamantová sekera
 • O chytré Horákyni

 

DĚTI BY JE MĚLY VŽDY V PÁTEK CELÉ ODVYPRÁVĚT – VÁM DOMA. Většina to zvládá bez problémů. Každé pondělí přichází nová pohádka.

 

kreslení-obrázky voskovkami k příběhům a pohádkám, obrázky k písmenkům. AUTOPORTRÉT.

 

vyprávění-denně mají děti možnost vyprávět své zážitky na různá témata. Vždy s povídací kostkou, kdo má kostku vypráví zážitek předchozího dne, ostatní naslouchají.  Každý pátek děti vyprávějí pohádku paní učitelce a postupně navazují tak, jak se hlásí, dokud samy nepřeříkají celou pohádku.

 

MASOPUST

 • Proběhl pyžamový den
 • Následně KARNEVAL

 

                                ***********************      

 

Celkové utváření kolektivu prvňáčků začíná ukazovat proměny a velké změny. Vytváří se nová kamarádství, žáci dokáží spolupracovat již ve větších skupinách než ve dvojicích.

Zavedli jsme si pravidla třídy již v písemné formě. Týkají se spolupráce, mluvení pravdy, pracovitosti. Každý zodpovídá za svá ústa, mluvíme slušně… Jsme žáci školy, máme zde veliký úkol – naučit se číst, psát a počítat. Hračky necháváme doma. V družině je jich dostatek a ve výuce je nepotřebujeme.

Učíme se nabídnout pomoc kamarádovi, učíme se udržet kolem sebe pořádek.

Zadávané domácí úkoly jsou dobrovolné a plní je tak třetina třídy.

Učíme se domluvit. Neubližujeme si. Na věci, které mi nepatří nesahám.

Žáci jsou všímaví a každou změnu ve třídě komentují. Zvykli si na rytmus aktivit: pozdrav, průpověď, povídací kostka, flétničky, rytmická cvičení, učení a přijímání nových poznatků, písemná cvičení, modelování z vosku, pohádka.

Prvňáčci již vnímají, že je každý jiný a občas se domáhají, abych jim řekla, kdo je jaký, kdo se již změnil, kdo vyrostl, kdo je pozorný, kdo všímavý, kdo tvořivý, kdo umí napodobovat, kdo má vlohy pro hru, pro kreslení… Stále uzavírám tyto rozhovory slovy, že každý den nám přináší nové možnosti, takže mohu na sobě stále pracovat. Udělat chybu je vlastně dobře, protože nám ukáže novou cestu. A že jsme každý jiný, tak to je perfektní, protože by byl život velmi nudný, kdybychom byli všichni stejní…

 

 

Úkoly, které stále trvají. Nejen ve škole, ale i doma:

 • Pro každé dítě: znát den, měsíc a rok narození + adresu bydliště
 • Umět pojmenovat dny v týdnu. Co bylo včera, co bude zítra… Názvy měsíců v roce a co se v té době děje: kdy kvetou fialky, kdy zrají jahody, kdy jsou prázdniny…
 • Prosím o spolupráci: Pokud mám chuť na svačinu spolužáka!!!musím se zeptat!!! „Můžu ochutnat?“ = Respektuji, že všechny věci mi nejsou dostupné.
 • Už jsem školák, dodržuji pravidla: zdravím, poděkuji, používám slušná slova, učím se požádat o pomoc, učím se pomoc nabídnout, počkám až na mě přijde řada…
 • Když ruce pracují, ústa mlčí. Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka. Udržuji kolem sebe pořádek, po práci si uklidím.

 

 

Inspirace:

Povídejte si s dětmi o tom, na co se těší (co mají rádi, koho mají rádi, co se jim líbí a co ne…a proč), ale i o tom na co se těšíte vy…

Doporučuji hrát slovní hry:

 • Co je červené, zelené…
 • Jaké je jablko (jaké je auto, žák, kolo, máma, táta, žák, já…)
 • Kdo stříhá (vaří, peče, nakupuje, řídí…)
 • Co dělá – lékař, záchranář, švadlena…a rozdíly př. Holič, kadeřník…
 • Vymýšlet na určité písmeno (slabiku) zvíře, věc, ovoce, jméno…
 • Můžete si psát na záda navzájem – velmi oblíbené, nejen písmena, ale vzkazy, příběhy…KOMU JE PSÁNO NA ZÁDA – ZAPISUJE PÍSMENA NA PAPÍR
 • UDĚLEJTE SI S DĚTMI TĚSTO A DĚTI BUDOU MODELOVAT PÍSMENKA, SLOVA…
 • ŘÍKEJTE SI HÁDANKY
 • Cupe, dupe v lese, nůši jehel nese                                                      (ježek)
 • Má to 6 nohou a chodí to po hlavě                                                         (veš)
 • Chodí každý den ven , a přece je stále doma.                                     (hlemýžď)

 

 • ŘÍKEJTE SI JAZYKOLAMY
 • Jazykolam:

Tato teta tuto tetu tahá.

 • Jazykolam:

Posmíval se jednou zrána, konipásek datlovi.

Datle, datle, kde máš datle?

Datel na to odpoví: datle mám tam, konipase,

kde konipas koně pase.

 • Jazykolam:

Naolejuje-li Julie koleje či nenaolejuje-li Julie koleje

 • Atd.

 

 

Děkuji za spolupráci. Jarmila Prášková

 

Čeká nás v březnu EPOCHA KRESLENÍ FOREM: 2 týdny

 

 

 

 

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
1.7.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
22.7.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
12.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
26.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru