Nepřehlédněte
Kategorie: 4. třída

Učivo BŘEZEN

Učivo BŘEZEN

Český jazyk

Jazyková výchova

 • Skloňování podstatným jmen – rod ženský

Literární výchova

 • Volná reprodukce
 • Pohádka
 • Balada
 • Báje a pověsti
 • Čtenářská dílna – báje a pověsti/bajky

Komunikační a slohová výchova

 • Blahopřání, pozvánka

 

Matematika

 • dělení čísel zakončených nulami
 • slovní úlohy
 • zaokrouhlování čísel větších než 10 000
 • písemné sčítání a odčítání do 100 000
 • jednotky délky, času
 • G: přímky vzájemně kolmé a rovnoběžné, čtverec, obdélník

 

Přírodověda

 • ekosystém park, potok a řeka, pole,
 • vycházka – pozorujeme jarní přírodu

 

Vlastivěda

 • Přemyslovci, život v Čechách před 1000 lety

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
1.7.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
22.7.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
12.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
26.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru