Nepřehlédněte
Kategorie: 4. třída

Učivo LISTOPAD

Učivo LISTOPAD

 

Český jazyk, literatura a sloh

Jazyková výchova

 • Vyjmenovaná slova

Literární výchova

 • Divadelní hra, herec, režisér
 • Zážitkové čtení, čtenářská dílna – komiks
 • zaznamenání přečtených knih

Komunikační a slohová výchova

 • Vypravování – vytváření osnovy
 • Porozumění textu
 • Přihláška

 

Matematika

 • zlomky
 • slovní úlohy
 • číselný obor do 10 000, sčítání a odčítání
 • G: kružnice, poloměr, průměr

 

Přírodověda

 • živočichové
 • u lidských obydlí
 • ekosystém les

 

Vlastivěda

 • ČR
 • život v demokratickém státě
 • kraje a krajská města

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
1.7.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
22.7.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
12.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
26.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru