Nepřehlédněte
Kategorie: 4. třída

Učivo ŘÍJEN

Učivo ŘÍJEN

Český jazyk

Jazyková výchova

·         Stavba slova

·         Předpony od, nad, pod, před

·         Předložky

Literární výchova

·         Zaznamenávání přečtených knih

·         Zážitkové čtení a naslouchání

·         Čtenářská dílna – dětská detektivka

·         Hádanka, báseň, rým, verš

Komunikační a slohová výchova

·         Vypravování podle obrázkové osnovy, sestavení osnovy, pracovní postup

 

Matematika

·         Dělení se zbytkem

·         zaokrouhlování na desítky a stovky

·         porovnávání

·         slovní úlohy

G: přímky rovnoběžné a různoběžné, kružnice, kruh

 

Přírodověda

·         houby

·         rostliny

vycházka – pozorování přírody na podzim

 

Vlastivěda

·         půda a zemědělství ČR

·         nerostné bohatství a průmysl, ochrana přírody

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
1.7.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
22.7.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
12.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
26.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru