Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality, Aktuality z MŠ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL DO 10. LEDNA 2021

Provoz mateřských škol
- Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.
- Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
- Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně
nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz základních škol
Je povolena osobní přítomnost:
- žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
- žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce
2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
- Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník). Je nutné se předem domluvit na čase.
- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po
celou dobu pobytu ve škole.
- Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve
venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
- Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
- Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní
družiny
- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně
nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

Po
12.4.
Začátek výuky dětí 1. stupně ZŠ a předškolních dětí v MŠ
Čt
1.-16.4.
Zápis dětí do první třídy ZŠ
Čt
1.4.
Velikonoční prázdniny
Ne
2.-16.5.
Zápis dětí do MŠ
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru