Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality z MŠ

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA   PRO   PŘIJÍMÁNÍ   DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kuchařovice, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném  školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

  1. Přednostně bude přijato dítě, které v období od 1.9.2020 do 31.8.2021 dosáhne věku 6 let a má trvalý pobyt v obci Kuchařovice

 

  1. Děti, které nejpozději 31.8.2019 dosáhnou věku tří let a mají trvalý pobyt v obci Kuchařovice

 

  1. Děti, které nejpozději do 31.8.2019 dosáhnou věku 2 let a mají trvalý pobyt v obci Kuchařovice

 

  1. V případě volné kapacity mateřské školy budou přijímány děti z jiných obcí v tom samém pořadí

 

 

V Kuchařovicích dne 1.4.2020         

 

 

Nabývá účinnosti dnem: 1.5.2020

 

Vypracovala: Eva Žáková, vedoucí učitelka MŠ

 

Schválila:  Mgr. Alena Vavroušková, ředitelka organizace

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
12.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
26.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru