Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality z MŠ

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

·         Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

·         Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

·         Dodržení odstupů 2 metry (není nutné u členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

·         Minimalizovat shromažďování osob před školou.

·         Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

 

V prostorách mateřské školy

·         Aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ.

·         Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Ve třídě

·         Bude nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla – na to dohlédnou pedagogičtí pracovníci.

 

Školní stravování  bude probíhat v běžné podobě.     

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

·         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

·         Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou ihned kontaktováni zákonní zástupci. Ti v nejkratší možné době dítě vyzvednou.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

                        4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

                        b) při protinádorové léčbě,

                        c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

                        5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

                        6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

                        7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

                        8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

 

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy nebo ke stažení na stránkách školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. 

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
12.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
26.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru