Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality z MŠ

Zápis do školky - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Zápis do školky - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče,

 

zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu od 1. května 2020 do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 
Podání žádosti

1. doklady můžete podepsat ručně a následně naskenovat,

2. doklady podepsat elektronicky (digitální podpis)

žádost odešlete e-mailem (ms.kucharovice@tiscali.cz), datovou schránkou (sz5ktph),

poštou nebo vhoďte do schránky školy.

 


DOKLADY K ZÁPISU: (doklady č.2 a 3 NEPOSÍLEJTE – budou zkontrolovány až při osobním setkání

  1. kopie rodného listu dítěte,
  2. občanský průkaz zákonného zástupce,
  3. pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství,
  4. žádost o přijetí
  5. popř. kopii doporučení školského poradenského zařízení
  6. doložení řádného očkování *

 

* V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (formulář najdete v dokumentech MŠ na stránkách školy),

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

3. v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí bude sděleno emailem nebo poštou zákonnému zástupci.

Na webu školy najdete též kritéria pro přijetí do MŠ Kuchařovice.

 
Pokud nemáte možnost si dokumenty stáhnout a vytisknout, po telefonické domluvě (601 549 155) si je můžete vyzvednout ve škole.

 

V Kuchařovicích dne 14.4.2020                            Mgr. Alena Vavroušková

                                                                                ředitelka školy

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
12.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
St
26.8.
Úřední hodiny 9.00 - 14.30 hod
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru