Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality

Informace k zápisu do MŠ

Informace k zápisu do MŠFormální záležitosti zápisu do mateřské školy

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kuchařovice, příspěvkové organizace (dále jen mateřská
škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů).

1. Přednostně bude přijato dítě, které v období od 1.9.2019 do 31.8.2020
dosáhne věku 6 let a má trvalý pobyt v obci Kuchařovice


2. Děti, které nejpozději 31.8.2019 dosáhnou věku tří let a mají trvalý pobyt
v obci Kuchařovice


3. Děti, které nejpozději do 31.8.2019 dosáhnou věku 2 let a mají trvalý
pobyt v obci Kuchařovice


4. V případě volné kapacity mateřské školy budou přijímány děti z jiných
obcí v tom samém pořadí

 

V Kuchařovicích dne 1.4.2019

Nabývá účinnosti dnem: 14.5.2019
Vypracovala: Eva Žáková, vedoucí učitelka MŠ
Schválila:  Mgr. Alena Vavroušková, ředitelka organizace

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

Čt
18.4.
Velikonoční prázdniny
St
24.4.
Karolinka cup
St
24.4.
Rodičovské schůzky
Čt
25.4.
Dům umění - Planetami malého prince
Út
14.5.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čt
30.5.
Divadlo - Křoupat zdravě dá se hravě!
Út
4.6.
Školní výlet
St
5.6.
Školní výlet
Čt
6.6.
Školní výlet
So
29.6.
Hlavní prázdniny

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru