Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

Stanovená kritéria pro přijímání žáků do základní školy pro školní rok
2020/2021


V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona, je ředitel spádové školy povinen
přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do
výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.


Zápis do první třídy z důvodu MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ proběhne od 1. do 30. dubna
2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Dojde tak pouze k formální
části zápisů, motivační část se neuskuteční.


Pokud bude počet přihlášených žáků více než 16, při přijímání se budeme řídit těmito kritérii:
1. Trvalé bydliště ve spádovém obvodě školy (obec Kuchařovice)
2. Trvalé bydliště v jiné obci


V rámci každého kritéria budou platit následující hlediska:
1. Přihlašované dítě má ve škole sourozence
2. Účast na akcích pořádaných školou pro předškolní děti a rodiče (seznámili se s prvky
waldorfského vzdělávání)


V případě rovnosti bodů rozhoduje ředitel školy na základě losování za přítomnosti zástupce
Školské rady.


Pro zákonné zástupce uchazečů doporučujeme zodpovědět si před zápisem tyto otázky.

  • Rozhodnutí vzdělávat dítě ve škole s waldorfskou výukou přijímají oba rodiče.
  • Rodiče si uvědomují, že po celou dobu docházky bude dítě hodnoceno slovně.
  • Rodiče si uvědomují odlišnosti vzdělávacího programu. Např. podle programu waldorfské školy zavádí čtení ve 2. třídě, psací písmo ve 3. třídě, apod.
  • Rodiče si uvědomuji odlišnosti v organizaci vyučování, část předmětů probíhá v blocích – epochách.
  • Rodiče si uvědomují, že škola využívá učebnice a pracovní sešity pouze jako doplňkové materiály, spíše ve vyšších třídách.
  • Rodiče si uvědomují, že waldorfská pedagogika klade stejný důraz na všechny oblasti vzdělávání – rozumovou, činnostní a uměleckou složku vyučování.
  • Rodiče počítají s tím, že škola je založena na úzké spolupráci s rodinou. Mezi to patří například: častější třídní schůzky, spolupráce rodičů na komunitních akcích školy – jarmarky, výzdoba školy, příprava specifických učebních pomůcek apod.
  • Rodiče si uvědomují, že waldorfská škola klade velký důraz na docházku a plnění školního vzdělávacího programu společně se třídou. Sem patří mj. podpora dětí v účasti na exkurzích, výjezdech na poznávací pobyty.
  • Rodiče chtějí spolupracovat na pěstování zdravé schopnosti fantazie u svých dětí a jejich schopnosti utvářet živé vztahy s okolím.

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

1.4.
30.4.
Zápis dětí do 1. třídy
St
20.5.
Dopravní výchova pro 3.-5. třídu
Po
22.6.
Dopravní výchova pro 3.-5. třídu
Po-Út
29.-30.6.
Ředitelské volno
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru