Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  • Dodržení odstupů 2 metry (není nutné u členů společné domácnosti)
  • Bude nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí  - budete informováni po rozdělení žáků do skupin

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

·         Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

·         Žáci se budou scházet na dvoře školy tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

·         Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách.

·         Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

·         Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

·         Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

·         Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy

·         Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

·         Při přesunech bude nutné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

·         Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

·         Pro všechny bude k dispozici dezinfekce ve všech místnostech, kde se budou žáci pohybovat.

Ve třídě

·         bude nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla – na to dohlédnou pedagogičtí pracovníci.

·         Složení skupin žáků se stanoví předem a bude neměnné.

·         Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15,  každý žák bude mít svou lavici ve třídě.

·         V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

·         Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Vzdělávání a pobyt ve škole

·         Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.

·         Vzdělávací skupiny budou dané a nebude možné měnit po celou dobu jejich složení.

·         Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

·         Ranní družina nebude poskytována.

·         Pobyt dětí ve škole je možný od 7.30 do 16.00. 

·         Žáci se budou řídit daným rozvrhem (dodáme po rozdělení do skupin)

 

Školní stravování  bude probíhat v běžné podobě. Skupiny se v jídelně nepotkají.     

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

·         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

·         Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou ihned kontaktováni zákonní zástupci. Ti v nejkratší možné době dítě vyzvednou.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

                        4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

                        b) při protinádorové léčbě,

                        c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

                        5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

                        6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

                        7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

                        8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte ve škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy nebo ke stažení na stránkách školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti

do školy umožněn. 

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

St
23.12.
Vánoční prázdniny
Po
4.1.
Zahájení výuky v novém roce

29.1.
Pololetní prázdniny
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru