Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality

Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení

Hodnocení a klasifikace na konci prvního pololetí školního roku 2020/2021:


 ve všech předmětech budou žáci hodnoceni
           1.–3. ročník slovním hodnocením
           4.-5. ročník kombinovaným způsobem - známkou + slovním hodnocením
 hodnocení bude  zahrnovat i účast a aktivity během distanční výuky, osvojení si
    nových metod dálkové komunikace, digitální kompetence, plnění zadaných úkolů
    atd.
 po dohodě s vyučujícím je možné individuální přezkoušení 
 výsledky klasifikace budou sděleny zákonným zástupcům do 28.1.2021
 vysvědčení bude předáno až po návratu žáků do školy

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

Po
21.6.
Školní besídka
Út
22.6.
Dopravní výchova 4.a5.třída
Čt
24.6.
Svatojánská slavnost
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: 601 549 155, 515 550 665, 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com, zs@skolakucharovice.cz
Mateřská škola
Telefon: 515 228 122, 727 874 767
Email: ms@skolakucharovice.cz
Školní jídelna
Mobil: 732 517 688
Email: jidelna@skolakucharovice.cz
Školní družina
Telefon: 515 228 131

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: 601 549 155, 515 550 665

nahoru