Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality

Preventivní testování ve škole

Ve škole proběhne 1. září preventivní testování žáků (žáci 1. se testují ve čtvrtek 2.9). Dále pak 6. a 9. září 2021 vždy před začátkem vyučování.

Preventivní testování ve škole:
Ve škole proběhne 1. září preventivní testování žáků (žáci 1. se testují ve čtvrtek 2.9). Dále
pak 6. a 9. září 2021 vždy před začátkem vyučování.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené
očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19- je potřeba dodat
potvrzení.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Na základě výsledků veřejné zakázky byly vybrány antigenní testy zn. GENRUI

1.září bude možné absolvovat testování od 8. hodin na dvoře školy (v případě nepřízně
počasí v testovací místnosti – č.1.)

Žáci, kteří nebudou přítomni na testování ve stanovených termínech, se podrobí testování
ihned po příchodu do školy (na vrátnici hlavní budovy školy).

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:
Každá osoba je povinna si po vstupu do budovy školy a ve společných prostorech nosit
respirátor nebo zdravotnickou roušku.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek
dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením

Ochrana dýchacích cest se nebude nosit ve třídě, při konzumaci potravin a nápojů a v době
cvičení.

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

Hygiena a ochrana zdraví
Ve škole jsou dostupné dezinfekční prostředky ve všech prostorách školy (gel nebo mýdlo).
Škola se pravidelně desinfikuje.
Prosíme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky onemocnění.

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

Čt
23.9.
Závody dračích lodí 9.00-10.30 hod.
Po
27.9.
Ředitelské volno
Út
28.9.
Státní svátek
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: 601 549 155, 515 550 665, 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com, zs@skolakucharovice.cz
Mateřská škola
Telefon: 515 228 122, 727 874 767
Email: ms@skolakucharovice.cz
Školní jídelna
Mobil: 732 517 688
Email: jidelna@skolakucharovice.cz
Školní družina
Telefon: 515 228 131

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: 601 549 155, 515 550 665

nahoru