Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality

Výuka jazyků

Výuka jazyků

Výuka v prvních třech ročnících vychází z přirozené schopnosti napodobovat, která je
základním principem učení až do devíti let. Zpěvem písní, recitací básní, říkadel, jazykolamů,
krátkých příběhů a slovních hříček doprovázených gesty a mimikou se děti seznamují nejprve
s mluvenou formou cizího jazyka, s jeho charakteristickými zvuky, melodií a rytmem.
Ponoření do jazyka napomáhají také hry a dramatizace příběhů. Učitel se snaží vést výuku
pokud možno jen v daném cizím jazyce. Přesné porozumění není v tomto období cílem
práce. Důležitější je zprostředkovat dítěti intenzivní prožitek jazyka a spojení se s učebním
materiálem, jelikož nevědomě vstřebané obsahy se zvědomují v pozdějších letech. Slovní
zásoba se v tomto věku většinou nepřekládá, děti si slova, fráze a větné celky postupně
osvojují z kontextu výuky, což posiluje důvěru ve vlastní (i skupinové) porozumění sdělení
bez znalosti všech jednotlivých slov. Aktivní snaha o pozorumění smyslu a s ní spojená cílená
pozornost zároveň napomáhá výraznějšímu otištění použitých výrazů v paměti. 
    Se psanou podobou jazyka se začínají děti seznamovat až kolem devátého roku věku, a to
nejprve formou zapisování jim dobře známých básní a písní. Ty jsou také jejich prvními texty
ke čtení, které nachází zpočátku významnou oporu v dobře již zafixované výslovnosti. Tento
postup respektuje známé pravidlo Komenského "od jednoduššího ke složitějšímu". Ze
jmenovaných dvou činností totiž čtení vyžaduje větší schopnost abstrakce, jejíž čas přichází
ve vývoji dítěte později, než schopnost manuální zručnosti a prostorového vnímání.

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

Po
21.6.
Školní besídka
Út
22.6.
Dopravní výchova 4.a5.třída
Čt
24.6.
Svatojánská slavnost
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: 601 549 155, 515 550 665, 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com, zs@skolakucharovice.cz
Mateřská škola
Telefon: 515 228 122, 727 874 767
Email: ms@skolakucharovice.cz
Školní jídelna
Mobil: 732 517 688
Email: jidelna@skolakucharovice.cz
Školní družina
Telefon: 515 228 131

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: 601 549 155, 515 550 665

nahoru