Nepřehlédněte
Kategorie: Aktuality

Zápis do 1. třídy - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Zápis do 1. třídy - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Zápis do ZŠ 2020 – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče,
zápis do naší školy v souladu s doporučením MŠMT proběhne od 1. do 30. dubna 2020
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Dojde tak pouze k formální části
zápisů, motivační část se neuskuteční. Ministerstvo doporučuje podání přihlášky bez osobní
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dětí s odkladem povinné
školní docházky z loňského roku.

Zápisní lístek, Žádost o přijetí a Žádost o odklad najdete v dokumentech na stránkách školy.
Případně je možné si po telefonické domluvě dokumenty v tištěné podobě vyzvednout ve
škole nebo vám je zašleme poštou.

Na webu školy najdete též kritéria pro přijetí do ZŠ Kuchařovice.

Doklady můžete podepsat ručně a následně naskenovat nebo je můžete podepsat elektronicky
(digitální podpis). Nevyžadujeme ověření podpisu na úřadě. Žádost odešlete e-mailem,
datovou schránkou, poštou nebo vhoďte do schránky školy.

Níže uvedené doklady 1. až 4. a jejich kopie neposílejte. Ty budete potřebovat při naší první
možné schůzce.
Kopie posudků k odkladu povinné školní docházky 5. a 6. je nutné zaslat.
Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí bude sděleno emailem
nebo poštou zákonnému zástupci.

DOKLADY K ZÁPISU: 1. rodný list dítěte, 2. občanský průkaz zákonného zástupce, 3. pas
u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství, 4. rozhodnutí o odkladu školní
docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno)
 
DOKLADY K ŽÁDOSTI O ODKLAD: 1. rodný list dítěte, 2. občanský průkaz zákonného
zástupce, 3. pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství, 5. posudek školského
poradenského zařízení, 6. posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí

1.4.
30.4.
Zápis dětí do 1. třídy
St
20.5.
Dopravní výchova pro 3.-5. třídu
Po
22.6.
Dopravní výchova pro 3.-5. třídu
Po-Út
29.-30.6.
Ředitelské volno
img

img

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru