Nepřehlédněte

O základní škole

Z historie školy - dějiny školství v Kuchařovicích

Kolem roku 1781, kdy byla obec Kuchařovice přiškolena k přímětické farní škole, začal v zimním období vyučovat kuchařovické dětí švec Jakub Zeimann. Zápis roku 1891 uvádí, že tak učinil proto, že v zimních měsících byla školní docházka pro děti nesnesitelná a dílem kvůli silným mrazům, dílem kvůli špatné cestě, často mařena.

Tento švec ale nebyl vystudovaným a oprávněným učitelem a navíc vedl vyučování a provozoval i nadále svoji obuvnickou profesi, což prý bylo na úkor výuky. Tehdy obec jmenovala způsobilým učitelem Josefa Hortyho. I když ani on ještě neměl učitelské zkoušky, vyučoval děti čtení, psaní a počty.

Z dochovaných archívních a církevních materiálů se dá určit, kdy se v první školní budově začalo vyučovat: nejdříve v roce 1787 a nejpozději v roce 1788, když byl na školu přestavěn dům čp 82. Po vykonání učitelské zkoušky zde následujících 6 let a 8 měsíců vyučoval opět Jakub Zeimann. Nahradil jej František His, který zde vyučoval dalších pět let- až do své smrti v roce 1798. Po něm výuku ve škole převzal Ignác Vařílek, který školu vedl 15 let. Za jeho působení, při druhé napoleonské válce, byla 11. července 1809, v důsledku svedené bitvy, celá obec včetně školy vypálena. Zbudování školy a školní náklady platila obec, ale k vytápění školy po dobu tří let věnovalo město Znojmo každoročně 4 sáhy měkkého dřeva.

23. dubna 1814 vznikl v obci velký požár, jemuž padlo za oběť 30 domů a také budova školy. A tehdy obec vystavěla opětovně na spáleništi novou školní budovu. V té době zde bylo 45 školou povinných dětí. Potřetí škola vyhořela 18. července 1825, ještě téhož roku nechal znojemský hospodářský úřad vypracovat stavební plány a rozpočet na stavbu nové školy. Plán budovy pro 120 dětí se zachoval, ale ještě v roce 1826 nebyla budova postavena.

Neznámá jsou jména učitelů od roku 1819 až do roku 1830, kdy zde začal vyučovat Johann Peterka a Josef Mattela. Od ledna 1883 nastupuje správce František Podivínský. Za jeho dvacet let trvající působení se postavila v roce 1893 na čísle popisném 39 nová školní budova. Tato budova byla postavena v místech Klamertova svobodného statku. Budova statku byla celá zbourána a na jejím místě postavena za sedm a půl měsíce (duben 1893 – listopad 1893) stavitelem Ungrem nová dvoupatrová budova, ve které byl i byt správce školy. Vyučování v této dvoutřídní škole začalo 26. listopadu 1893. Ke škole patřily školní zahrada u dvora a zahrádka před školou, zahrada u rybníka, školní dvůr a pole.  Výnosem c. k. zemské školní rady byly žákům na zdejší škole povoleny všeobecné úlevy, tj. osvobození od školní docházky z důvodů zemědělských prací. Zavedeny byly také ženské ruční práce a od září 1905 byla škola rozšířena na trojtřídní a zřízeno bylo jedno místo nadučitele, učitele a učitelky. V roce 1931 se ve dvoře začal stavět byt pro učitele. V té době do školy docházelo 150 žáků. První generální oprava  školy se provedla v roce 1956, druhá v roce 1972-73 kdy se udělala nadstavba posluchárny jako kabinet, přistavila šatna a zrušila předzahrádka. Celá venkovní fasáda školy se otloukla a omítla brizolitem.

Ředitelé školy

Od roku 1798 je písemně zaznamenáno působení ředitelů nebo správců školy v Kuchařovicích.  Za tuto dobu se do roku 2017 vystřídalo celkem 29 ředitelů nebo správců školy. Z toho bylo osm žen.

Nejdéle pobýval v této funkci pan řídící Johann Dulla. Od roku 1834 do 1871, což je 37 let. Následuje je  František Podivínský s 21 lety a František Poláček s 17 lety. Nejkratší životnost ředitelů  v této funkci byla v letech 2000 až 2009, kdy se zde vystřídalo sedm ředitelů. Od roku 2009 do roku 2017 řídila tuto školu Marcela Mašejová. Existuje i písemný seznam učitelů až do roku 2017.

Sloučení školy

Do roku 1982 byla škola v Kuchařovicích samostatnou školou. V roce 1982 došlo ke sloučení škol v Suchohrdlech a Kuchařovicích pod jedno ředitelství. To bylo stanoveno do Suchohrdel. Organizována byla jako čtyřtřídní s 5 třídami. Již tehdy byli žáci rozmístněni v obou budovách dle potřeby. Stav žáků v tomto školním roce byl 127. 

Od sloučení se Suchohrdly přešlo 35 let. V tomto období se zapsalo ke školní docházce celkem 886  žáků.

Největší počet žáků byl právě v roce 1982 – 127, potom počty pomalu klesaly, v roce 1995 bylo ve škole 69 žáků. V roce 1996 je škola pětitřídní.  

Od roku 1996 již zase svítalo na lepší časy a v roce 2001 zde počet žáků překročil stovku, to se udrželo ještě v následujícím roce, potom již opět došlo ke snižování. Nejnižší počet žáků však vlivem časté výměně ředitelů a učitelů klesl v roce 2008 až 2009 na 54 žáků. Od roku 2008 do roku 2016 prošlo touto školou 306 dětí z Kuchařovic a 203 ze Suchohrdel.

V roce 2017 rozhodlo ředitelství Základní školy Suchohrdly přesunout všechny ročníky do budovy školy v Suchohrdlech a školní budova v Kuchařovicích tak zůstala bez žáků.

V roce 2017 a 2018 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a stavebním úpravami. Od ledna 2018 se opět částečně rozjela činnost ve škole. Při Mateřské škole Kuchařovice zahájila činnost školní družina s kapacitou 15 žáků. Od září 2018 byla na žádost obce Kuchařovice povolena výuka pro základní školu a tak začíná nové etapa samostatné kuchařovické školy. 1. 9. 2018 vzniká nová škola s názvem Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace.

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
Základní škola
1. EPOCHA 8.00 - 8.45
2. 7.55 – 9.45 9.00 - 9.45
3. 10.10 - 10.55 10.10 - 10.55
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40

Kalendář akcí


24.5.
Dům umění - Planetami malého prince
Čt
30.5.
Divadlo - Křoupat zdravě dá se hravě!
Út
4.6.
Školní výlet
St
5.6.
Školní výlet
Čt
6.6.
Školní výlet

7.6.
Muzikál Ať žijí duchové!
Po
10.6.
Indiánský den
Út
25.6.
Svatojánská slavnost
So
29.6.
Hlavní prázdniny

Kontakt

Základní škola
Telefon: +420 515 228 131
Email: zskucharovice@gmail.com
Mateřská škola
Telefon: +420 515 228 122
Mobil: +420 727 874 767
Email: ms.kucharovice@tiscali.cz
Školní jídelna
Mobil: +420 732 517 688
Email: kucharovice.jidelna@seznam.cz
Školní družina
Telefon: +420 515 550 665

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: +420 515 550 665

nahoru