Nepřehlédněte

O školní jídelně

Školní  jídelna v Kuchařovicích  zajišťuje  stravování pro děti základní školy, mateřské školy, zaměstnance a cizí strávníky. Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit  v aplikaci Strava.cz nebo den předem do 14 hod. u paní Švejcarové vedoucí stravování,  osobně nebo tefonicky na čísle 732 517 688.

Obědy se platí inkasem na číslo účtu 123-6383140277/0100 nebo hotově předem, nejpozději do 5. v měsíci.
 
V případě onemocnění dítěte si můžete oběd vyzvednout pouze první den jeho nepřítomnosti. Na další dny je nutné dítě odhlásit. 
 

Výdej obědů

  • mš 11.00 hodin – 12.00 hodin
  • zš 12.00 hodin - 13.30 hodin

Kalkulace ceny oběda

V souladu s vyhláškou číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, dítě, které v průběhu roku dosáhne věku 7 let, je stanoven fixační normativ věkové skupiny 7 - 10 let (děti s odkladem školní docházky).

Děti do 6 let                                    Děti do 7 let

Přesnídávka            10,-                                              11,-

Oběd                        22,-                                              26,-

Svačina                    10,-                                              10,-

Celkem                     42,-                                              47,-

 

ZŠ               1. - 4. třída            26,-

                          5. třída            28,-

 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění, hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
1. EPOCHA
2. 8.15 – 10.05
3. 10.30 - 11.15
4. 11.25 - 12.10
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00

Kalendář akcí ZŠ

Po
26.2.
Tvoření pro rodiče
Čt
21.3.
Den otevřených dveří, dílničky
Pá-So
5.-6.4.
Zápis do 1. třídy
img

imgKontakt

Základní škola
Telefon: 601 549 155, 515 550 665, 515 228 131
E-mail: zs@skolakucharovice.cz
Mateřská škola
Telefon: 515 228 122, 727 874 767
E-mail: ms@skolakucharovice.cz
Školní jídelna
Mobil: 732 517 688
E-mail: jidelna@skolakucharovice.cz
Školní družina
Telefon: 515 228 131

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: 601 549 155, 515 550 665

nahoru