Nepřehlédněte

O základní škole

Z historie školy - dějiny školství v Kuchařovicích

Kolem roku 1781, kdy byla obec Kuchařovice přiškolena k přímětické farní škole, začal v zimním období vyučovat kuchařovické dětí švec Jakub Zeimann. Zápis roku 1891 uvádí, že tak učinil proto, že v zimních měsících byla školní docházka pro děti nesnesitelná a dílem kvůli silným mrazům, dílem kvůli špatné cestě, často mařena.

Tento švec ale nebyl vystudovaným a oprávněným učitelem a navíc vedl vyučování a provozoval i nadále svoji obuvnickou profesi, což prý bylo na úkor výuky. Tehdy obec jmenovala způsobilým učitelem Josefa Hortyho. I když ani on ještě neměl učitelské zkoušky, vyučoval děti čtení, psaní a počty.

Z dochovaných archívních a církevních materiálů se dá určit, kdy se v první školní budově začalo vyučovat: nejdříve v roce 1787 a nejpozději v roce 1788, když byl na školu přestavěn dům čp 82. Po vykonání učitelské zkoušky zde následujících 6 let a 8 měsíců vyučoval opět Jakub Zeimann. Nahradil jej František His, který zde vyučoval dalších pět let- až do své smrti v roce 1798. Po něm výuku ve škole převzal Ignác Vařílek, který školu vedl 15 let. Za jeho působení, při druhé napoleonské válce, byla 11. července 1809, v důsledku svedené bitvy, celá obec včetně školy vypálena. Zbudování školy a školní náklady platila obec, ale k vytápění školy po dobu tří let věnovalo město Znojmo každoročně 4 sáhy měkkého dřeva.

23. dubna 1814 vznikl v obci velký požár, jemuž padlo za oběť 30 domů a také budova školy. A tehdy obec vystavěla opětovně na spáleništi novou školní budovu. V té době zde bylo 45 školou povinných dětí. Potřetí škola vyhořela 18. července 1825, ještě téhož roku nechal znojemský hospodářský úřad vypracovat stavební plány a rozpočet na stavbu nové školy. Plán budovy pro 120 dětí se zachoval, ale ještě v roce 1826 nebyla budova postavena.

Neznámá jsou jména učitelů od roku 1819 až do roku 1830, kdy zde začal vyučovat Johann Peterka a Josef Mattela. Od ledna 1883 nastupuje správce František Podivínský. Za jeho dvacet let trvající působení se postavila v roce 1893 na čísle popisném 39 nová školní budova. Tato budova byla postavena v místech Klamertova svobodného statku. Budova statku byla celá zbourána a na jejím místě postavena za sedm a půl měsíce (duben 1893 – listopad 1893) stavitelem Ungrem nová dvoupatrová budova, ve které byl i byt správce školy. Vyučování v této dvoutřídní škole začalo 26. listopadu 1893. Ke škole patřily školní zahrada u dvora a zahrádka před školou, zahrada u rybníka, školní dvůr a pole.  Výnosem c. k. zemské školní rady byly žákům na zdejší škole povoleny všeobecné úlevy, tj. osvobození od školní docházky z důvodů zemědělských prací. Zavedeny byly také ženské ruční práce a od září 1905 byla škola rozšířena na trojtřídní a zřízeno bylo jedno místo nadučitele, učitele a učitelky. V roce 1931 se ve dvoře začal stavět byt pro učitele. V té době do školy docházelo 150 žáků. První generální oprava  školy se provedla v roce 1956, druhá v roce 1972-73 kdy se udělala nadstavba posluchárny jako kabinet, přistavila šatna a zrušila předzahrádka. Celá venkovní fasáda školy se otloukla a omítla brizolitem.

Ředitelé školy

Od roku 1798 je písemně zaznamenáno působení ředitelů nebo správců školy v Kuchařovicích.  Za tuto dobu se do roku 2017 vystřídalo celkem 29 ředitelů nebo správců školy. Z toho bylo osm žen.

Nejdéle pobýval v této funkci pan řídící Johann Dulla. Od roku 1834 do 1871, což je 37 let. Následuje je  František Podivínský s 21 lety a František Poláček s 17 lety. Nejkratší životnost ředitelů  v této funkci byla v letech 2000 až 2009, kdy se zde vystřídalo sedm ředitelů. Od roku 2009 do roku 2017 řídila tuto školu Marcela Mašejová. Existuje i písemný seznam učitelů až do roku 2017.

Sloučení školy

Do roku 1982 byla škola v Kuchařovicích samostatnou školou. V roce 1982 došlo ke sloučení škol v Suchohrdlech a Kuchařovicích pod jedno ředitelství. To bylo stanoveno do Suchohrdel. Organizována byla jako čtyřtřídní s 5 třídami. Již tehdy byli žáci rozmístněni v obou budovách dle potřeby. Stav žáků v tomto školním roce byl 127. 

Od sloučení se Suchohrdly přešlo 35 let. V tomto období se zapsalo ke školní docházce celkem 886  žáků.

Největší počet žáků byl právě v roce 1982 – 127, potom počty pomalu klesaly, v roce 1995 bylo ve škole 69 žáků. V roce 1996 je škola pětitřídní.  

Od roku 1996 již zase svítalo na lepší časy a v roce 2001 zde počet žáků překročil stovku, to se udrželo ještě v následujícím roce, potom již opět došlo ke snižování. Nejnižší počet žáků však vlivem časté výměně ředitelů a učitelů klesl v roce 2008 až 2009 na 54 žáků. Od roku 2008 do roku 2016 prošlo touto školou 306 dětí z Kuchařovic a 203 ze Suchohrdel.

V roce 2017 rozhodlo ředitelství Základní školy Suchohrdly přesunout všechny ročníky do budovy školy v Suchohrdlech a školní budova v Kuchařovicích tak zůstala bez žáků.

V roce 2017 a 2018 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a stavebním úpravami. Od ledna 2018 se opět částečně rozjela činnost ve škole. Při Mateřské škole Kuchařovice zahájila činnost školní družina s kapacitou 15 žáků. Od září 2018 byla na žádost obce Kuchařovice povolena výuka pro základní školu a tak začíná nové etapa samostatné kuchařovické školy. 1. 9. 2018 vzniká nová škola s názvem Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace.

Časový plán vyučovacích hodin

Třída s waldorfskou
výukou
1. EPOCHA
2. 8.15 – 10.05
3. 10.30 - 11.15
4. 11.25 - 12.10
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00

Kalendář akcí ZŠ

Po
26.2.
Tvoření pro rodiče
Čt
21.3.
Den otevřených dveří, dílničky
Pá-So
5.-6.4.
Zápis do 1. třídy
img

imgKontakt

Základní škola
Telefon: 601 549 155, 515 550 665, 515 228 131
E-mail: zs@skolakucharovice.cz
Mateřská škola
Telefon: 515 228 122, 727 874 767
E-mail: ms@skolakucharovice.cz
Školní jídelna
Mobil: 732 517 688
E-mail: jidelna@skolakucharovice.cz
Školní družina
Telefon: 515 228 131

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace
8. května 39
669 02 Kuchařovice

IČ: 70989974
ID datové schránky: sz5ktph
Ředitel: Mgr. Alena Vavroušková
Telefon: 601 549 155, 515 550 665

nahoru